Kadra

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MSZANIE GÓRNEJ mgr Jarosław Mazur

Nauczyciele bloku matematyczno-przyrodniczego

Biologia
mgr Helena Domagała
Chemia i EDB
mgr Krystyna Sutor
Przyroda
mgr Helena Domagała
Fizyka
mgr Lucyna Płoskonka
Geografia
mgr Helena Domagała
Informatyka
mgr Jarosław Draus
Matematyka
mgr Jarosław Draus
mgr Agnieszka Karpierz

Nauczyciele bloku humanictycznego

Język polski
mgr Anna Juzuń
mgr Marta Chudzikiewicz-Kubies
Język angielski
mgr Zbigniew Wcisło
Język niemiecki
mgr Elżbieta Kubik
Historia
mgr Jarosław Mazur
WOS
mgr Jarosław Mazur
Przedmioty artystyczne
mgr Anna Mrózek-Kotarska
Religia
mgr Anita Ziemianin

Nauczyciele pozostałych przedmiotów

Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Jadwiga Borowiecka
mgr Anna Bielin
mgr Maria Szczucka
Nauczanie przedszkolne
mgr Anna Godawska
mgr Ewelina Pitek
mgr Wioletta Jarosz
Wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Jarosz
mgr Agnieszka Karpierz
Nauczanie indywidualne
mgr Ewa Pajdo

Świetlica
mgr Anna Mrózek-Kotarska
mgr Ewa Pajdo

Pedagog szkolny

mgr Rafał Borowiecki

Biblioteka

mgr Marta Chudzikiewicz-Kubies

Administracja

Sekretariat
Dorota Szynalik
Pracownicy obsługi
Zofia Gucia
Celina Kałuża
Stanisław Kuczaj
Maria Mysza

Skip to content