Rekrutacja do przedszkola i pierwszej klasy SP

Wykaz dokumentów, z którymi warto się zapoznać:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej zawiadamia, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 będzie trwać od 04.03  do 15.03.2024 roku zgodnie z terminami określonymi w załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2025.

Druki wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (w zakładce REKRUTACJA)

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 – 15.00.

Dyrektor szkoły: Jarosław Mazur

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do klasy pierwszej

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Skip to content