Spotkanie z policjantem w SP1 w Mszanie Górnej

Spotkanie z policjantem w SP1 w Mszanie Górnej

Spotkanie z policją.

Odpowiedzialność prawna nieletnich- spotkanie z policją

 

W ramach cyklu spotkań z policją w dniu 18.04.2022r uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej uczestniczyli w spotkaniu z policjantami z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej.

Policjanci wyjaśnili młodzieży kogo określa się mianem nieletniego, jak również zakres odpowiedzialności prawnej, która obowiązuje osoby nieletnie. Uczniowie zapoznali się z przepisami Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dowiedzieli się jak przebiega postępowanie w sprawie nieletniego  i jakie środki wychowawcze może zastosować Sąd Rodzinny wobec sprawcy czynu karalnego. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jakie zachowania zaliczamy do przejawów demoralizacji oraz jaką odpowiedzialność ponoszą nieletni za ich popełnianie.

W rozmowie z młodzieżą nie zabrakło przestróg związanych z konsekwencjami zażywania środków psychoaktywnych, a także nadmiernego i niewłaściwego korzystania z sieci Internet.

 

Rafał Borowiecki – pedagog szkolny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content