Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SP nr 1 w Mszanie Górnej

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SP nr 1 w Mszanie Górnej

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbywało się w niecodziennej oprawie. Zagrożenie pandemią koronowirusa zmusiło nas do zorganizowania nietypowej uroczystości. Nie było uroczystego apelu z udziałem wszystkich uczniów. Z zachowaniem wymogów sanitarnych klasy spotykały się tylko z wychowawcami wg określonego harmonogramu. Wyjątek stanowiła klasa ósma, która spotkała się z ze wszystkimi nauczycielami na sali gimnastycznej. Pożegnanie było skromne, ale miało podniosły charakter. Przy sztandarze szkoły odśpiewano hymn państwowy. Następnie Dyrektor szkoły podziękował wychowawcy klasy, nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę. Gratulował uczniom osiągniętych wyników i życzył udanej rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej oraz spokojnych i bezpiecznych wakacji. Słowa podziękowania zostały również przekazane radzie rodziców za zaangażowanie w realizację działań szkoły w mijającym roku. Ósmoklasiści pożegnali się słowem, piosenką i różami wręczonymi każdemu nauczycielowi i pracownikowi szkoły. Przedstawicieli siódmej klasy wręczyli symboliczne prezenty ósmoklasistom. Do nauczycieli i pracowników szkoły słowa podziękowania skierowali również rodzice składając na ręce dyrektora szkoły bukiet kwiatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content