Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie wniosku. W każdym roku wymagane jest złożenie nowego wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart tj. do 20 czerwca 2021 r.

Wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej zostaną przekazane dzieciom uczęszczającym w tym roku szkolnym na świetlicę, a także dostępne są:

Zapisując swoje dziecko na świetlicę pamiętaj o:

  1. Administratorem danych osobowy jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mszanie Górnej, Mszana Górna 589, 34-733 Mszana Górna, tel. 18 331 52 47, e-mail: sp1mszanagorna@mszana.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pq.net.pl
  2. Dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia kontaktu i komunikacji z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz instytucjami, kontrahentami (osobami wyznaczonymi do kontaktu przez te podmioty) w związku z realizacją zadań ustawowych, zadań w interesie publicznym oraz umów, a poza tymi zadaniami w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  3. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych, ich sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym), wniesienie sprzeciwu (dane przetwarzane w interesie publicznym i w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
  4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  5. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem: http://sp1mszanagorna.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content