Dni Przeciwko Przemocy w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

Dni Przeciwko Przemocy w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

Tolerancja nie jedno ma imię.

W bieżący roku już po raz 21 zrealizowana została akcja profilaktyczna „Dni Przeciwko Przemocy”,

która przebiegała pod hasłem „Tolerancja nie jedno ma imię”.W ramach trwania akcji zostały przeprowadzone następujące działania:

  • W klasach  I – III przeprowadzono pogadankę na temat tolerancji
  • Dla uczniów klas I – III zorganizowany został konkurs plastyczny pn.„Tolerancja nie jedno ma imię”
  • 16.11.2022 Teatr Maska z Krakowa zaprezentował przedstawienia profilaktyczne dla uczniów klas   0 – III – Misio Tulisio, dla klas IV – VIII Pępek Świata
  • 21.11.2022  odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego i całej akcji.

Akcja, która odbywa się w naszej szkole od wielu lat, jest ważnym elementem działań profilaktycznych prowadzonych w naszej szkole. W tym roku w związku z obchodami 16.11.2022 Międzynarodowego Dnia Tolerancji ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO zwrócono uwagę na to, że tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Tegoroczna akcja przypomina, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię; kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

16.11.2022 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej obejrzeli spektakle profilaktyczne zrealizowane przez Teatr Maska z Krakowa. Pierwszy spektakl pt. “Misio Tulisio” przeznaczony był dla uczniów z klas 0 – III szkoły podstawowej, natomiast “Pępek Świata” dla uczniów klasy IV – VIII. Spektakle poruszały problematykę przyjaźni, tolerancji oraz problem egoizmu a także braku szacunku.

Należy nadmienić iż tegoroczna akcja współfinansowana była przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej. Głęboko wierzymy w to, że podjęte działania trafiły do grupy młodych odbiorców i być może skłoniły ich do refleksji, zastanowienia się, a być może zmiany swojego stosunku do drugiego człowieka.


Pedagog szkolny

Rafał Borowiecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content