Karta z kalendarza – Andegawenowie

Karta z kalendarza – Andegawenowie

Andegawenowie -dynastia węgierska
na tronie Polski (1370-1399)

Andegawenowie – dynastia królewska wywodząca się od hrabiów (od 1360 książąt) Anjou – Andegawenii,  położonej w dorzeczu dolnej Loary, we Francji (boczna linia Kapetyngów).

Na podstawie umów między Kazimierzem Wielkim i Karolem Robertem 17 listopada 1370r. doszło do objęcia tronu polskiego przez Ludwika syna Karola Roberta, nazywanego w Polsce Węgierskim. Trwająca 12 lat unia personalna wygasła na Węgrzech w linii męskiej na Ludwiku, a po kądzieli na jego córkach: Marii (objęła tron na Węgrzech) i Jadwidze (objęła tron w Polsce).

Jadwiga Andegaweńska urodziła się 18 lutego 1374 r. w Budzie (obecnie: Budapeszt). Była córką króla Węgier i Polski – Ludwika, oraz Elżbiety Bośniackiej – w jej żyłach płynęła krew przodków francuskich, polskich, węgierskich i bośniackich.

 

Jedyna kobieta na tronie polskim. 16 października 1384 roku 10-letnia Jadwiga została koronowana na Króla Polski. Wybrała dobro swoich poddanych i kraju, któremu królowała. Ten wybór dał Polsce stabilizację i dobrobyt na kilkaset następnych lat. Była znana głównie ze swojej łagodności, odwagi, mądrości i troski o poddanych.

Królowa Jadwiga Andegaweńska Najbardziej zasłynęła ze swej dobroczynności dla Akademii Krakowskiej. Zapisała swój majątek na rzecz odnowienia i rozbudowy podupadłej uczelni. Wyprosiła u papieża pozwolenie na otwarcie Wydziału Teologicznego, co znacznie przyspieszyło ewangelizację na całym obszarze ogromnego królestwa ziem polskich, litewskich i ruskich.

W niedługim czasie po śmierci, rozpoczęto starania o beatyfikację, ale liczne problemy – wpierw finansowe, potem także polityczne – sprawiły, że wyniesienie jej na ołtarze stało się możliwe dopiero w XX w. Beatyfikował, a potem, 8 czerwca 1997 r. na krakowskich Błoniach, kanonizował ją Jan Paweł II. Było to też wydarzenie historyczne: pierwsza msza kanonizacyjna na ziemiach polskich. Świętą Jadwigę wspominamy właśnie 8 czerwca. Jest patronką Polski. (twojahistoria.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content