Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej od 26 – 30 kwietnia 2021r.

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej od 26 – 30 kwietnia 2021r.

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Górnej od 26 – 30 kwietnia 2021r.

  1. Oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  2. Klasy I – III będą realizowali naukę w trybie hybrydowym (zajęcia w szkole i w domu) według obowiązującego planu lekcji  i  harmonogramu podanego przez wychowawców klas.
  3. Klasy IV – VIII  kontynuują nauczanie zdalne.
  4. Świetlica szkolna czynna dla dzieci realizujących naukę w szkole.
  5. W porozumieniu z rodzicami, zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, wczesnego wspomagania, korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
  6. W szkole nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa z wiązane z pandemią wirusa  Covid -19 , a szczególności: zakrywanie twarzy maseczką, dezynfekcja rąk, dystans  społeczny.
  1. Sekretariat szkoły czynny w godzinach 0d 8.00 d0 15.00. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt  z wychowawcą klasy, pedagogiem, dyrekcją szkoły/ sekretariatem 18 33 15 247,   e-mail: sp1mszanagorna@mszana.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content