Nauczanie hybrydowe

Nauczanie hybrydowe

Nauczanie Hybrydowe

Nauczanie hybrydowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej 17 – 28 maja 2021r. ( dla klas IV-VIII).

Od 17 do 28 maja, naukę w trybie hybrydowym (zajęcia w szkole i w domu) będą realizowali uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej według następującego harmonogramu:

poniedziałek: zajęcia w szkole: klasa VIII + klasa VII

                                     -klasy VI + IV: zajęcia zdalne

wtorek: zajęcia w szkole: klasa VIII + klasa IV

                                      -klasy VII+VI: zajęcia zdalne

środa: zajęcia w szkole :klasa VIII + klasa VI

                                       -klasy VII +IV: zajęcia zdalne

czwartek: zajęcia w szkole: klasa VIII + klasa VII

                                       -klasy VI+IV: zajęcia zdalne

piątek: zajęcia w szkole: klasa IV + klasa VI

                                       -klasy VIII +VII: zajęcia zdalne

  1. Obowiązuje aktualny plan lekcji podany w dzienniku elektronicznym.
  2. Uczniowie uczą się w swoich przydzielonych salach na czas nauki w systemie hybrydowym.
  3. W każdej sali jest pojemnik do dezynfekcji.
  4. Oddziały przedszkolne i klasy I-III nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych z uwagi na egzamin ósmoklasisty:
    • 25 – 26  –  27 maja dla klas I – VII

 

Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły i sekretariatem tel.18 33 15 247, e-mail: sp1mszanagorna@mszana.pl

Przypominamy kalendarium na maj i czerwiec br.

25-26-27 maja 2021r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

Klasy 1-7 –dni wolne.

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Do 28 maja – wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania;

3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

4 czerwca (piątek) – dzień wolny od nauki dla wszystkich klas oraz oddziałów przedszkolnych.

21 czerwca (poniedziałek) – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

22 czerwca (wtorek) –dzień wolny dla klas I-VIII. Odziały przedszkolne pracują zgodnie z planem.

25 czerwca (piątek) – zakończenie roku szkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content