Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju BRD – Mszana Górna

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju BRD – Mszana Górna

Ogólnopolski Turniej BRD - eliminacje gminne.

W dniu 12.04.2022 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyły się Gminne Eliminacje  Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  Należy podkreślić, że turniej w naszej szkole odbył się po raz pierwszy.

Udział w  eliminacjach zgłosiło  siedem szkół z naszej gminy wystawiając łącznie dziesięć drużyn w dwóch grupach wiekowych W tym w młodszej kategorii wiekowej sześć  drużyn, a w starszej  cztery drużyny.  Wszystkie  zgłoszone drużyny w dniu 12.04 przystąpiły do turnieju.

O godzinie 9:00  uczestnicy oraz ich opiekunowie zebrali się na Sali gimnastycznej, gdzie przywitał ich Pan Dyrektor Jarosław Mazur. Zostali również zapoznani z organizacją, przebiegiem i zasadami poszczególnych konkurencji. Drużyny  liczące  czterech lub trzech uczestników wykazywały się umiejętnościami i wiadomościami  rozwiązując testy składające się z 25 pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz 10 pytań dotyczących skrzyżowań drogowych. Na odpowiedzi mieli 40 minut czasu.  Kolejnymi konkurencjami, były  trwające równolegle testy sprawnościowe  w miasteczku komunikacyjnym oraz na torze przeszkód. Drużyny musiały wykazać się umiejętnościami praktycznymi , które niezbędne są dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaliczyć do nich należy min: ustąpienie pierwszeństwa, zatrzymanie, omijanie, poruszanie się na skrzyżowaniu, stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych, sygnalizowanie, ocenę sytuacji na drodze, zachowanie równowagi i  ostrożna jazda dostosowana do warunków na drodze. Drużyny również musiały wykazać się wiedzą i umiejętnościami  z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Za przeprowadzenie tej konkurencji odpowiedzialna była Pani Pielęgniarka Janina Nachman.

Po zakończeniu  części konkursowej, uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, a komisja sprawdzała punktacje dostarczoną prze sędziów w poszczególnych konkurencji. Punktację do programu obliczeniowego wprowadził Pa Jarosław Draus. Dzięki jego sprawnej pracy mogliśmy otrzymać ostateczną listę lokat w obu grupach wiekowych.

Do etapu powiatowego, który odbędzie się 27.04. 2022 w ZPO w Kasince Małej zakwalifikowały się:  w grupie I – Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce, w grupie II – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej.

Najlepszymi uczestnikami turnieju byli : w grupie I uczeń Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej – Miłosz Malarz, w grupie II uczeń Szkoły Podstawowej nr 1- Mateusz Kamiński.

Ostatnim, jakże jednak oczekiwanym punktem turnieju było wręczenie medali, pucharów i dyplomów, za najwyższe lokaty oraz medali i dyplomów za udział w turnieju.  Tą uroczystą część turnieju uświetnił swoją obecności Wójt Gminy Mszana Dolna  Pan Bolesław Żaba, który pogratulował wszystkim uczestnikom wiedzy i zaangażowania oraz opiekunom za przygotowanie młodzieży do turnieju.

My również dziękujemy wszystkim uczestnikom ,życząc im dalszych sukcesów oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Mszana Dolna, za objęcie patronatem tego ważnego  turnieju. Dziękujemy również Pani  J. Nachman,  wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, którzy dołożyli starań w przygotowana do turnieju oraz klasie siódmej nasze szkoły.

                                                                                                                           Anna Mrózek-Kotarska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content