Historia szkoły

Jak wyglądała szkoła kiedyś, a jak wygląda dziś

Historia szkoły

Jak to się wszystko zaczęło

Szkoła w Mszanie Górnej powstała w 1883roku. Pierwsze udokumentowane zapiski na jej temat znajdujemy w Kronice Szkolnej pod datą 1893 roku. Od czasu zorganizowania szkoły aż do listopada 1911 roku nauka odbywała się w klasach wynajmowanych u tutejszej ludności. Dopiero w 1909 roku przystąpiono do budowy szkoły. Oddanie budynku odbyło się właśnie w listopadzie 1911 roku. Nauka w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej trwała nawet w czasie II wojny światowej. Takie wspomnienia tego okresu możemy odnaleźć w Kronice Szkolnej: “od 4 I 1945 do 4 II 1945r. nauka była przerwana z powodu zajęcia szkoły przez wojska niemieckie i wskutek działań wojennych. W dniu 27 stycznia 1945r. w południe wkroczyły wojska armii czerwonej. W tym czasie szkoła została zniszczona. Spalono dużo ławek, przyborów, pomocy naukowych, bibliotekę szkolną”.

W marcu 1985 r. z inicjatywy oddanych mieszkańców Mszany Górnej powstał Komitet Budowy Szkoły. 19 XI 1996 r. był uroczystym dniem dla całej wsi – Jego Eminencja ks. Biskup Kazimierz Nycz poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej szkoły. Natomiast 8 września 2001 r. miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły.

Tak ten moment wspomina pani Julia Węglarz – mieszkanka Mszany Górnej, jedna z inicjatorek powstania Komitetu Budowy Szkoły

“Mszana Górna to piękna wieś i daj Boże pokoju na świecie i w Polsce,
żeby następne pokolenia dzieci mieszkańców Mszany Górnej,
bez przeszkód mogły korzystać z tego, co ojcowie wypracowali”.

Skip to content