Odblaskowa Szkoła

Odblaskowa Szkoła

Spotkanie z Policjantem

Spotkanie z Policjantami w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej 

05 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej uczestniczyli w spotkaniu z policjantami z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III mieli okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Nasi goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich.  Policjanci uczulili także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Przypominali, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Spotkanie uczniów klas IV – VIII dotyczyło odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z Internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z Internetu, uczęszczanie do szkoły, kary sądowe, izolacja od środowiska czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacja i prawidłowe wychowanie. Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusz policji omówił z uczniami skuteczne prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.

Mamy nadzieję, że zajęcia przeprowadzone przez policjantów przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród uczniów oraz wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. 

W tym  dniu został również podsumowany konkurs plastyczny „ Z odblaskami bezpieczniej!”. W konkursie wzięło udział 46 uczniów z klas 1-8, którzy łącznie wykonali 40 prac w formacie A4 lub A3 , techniką płaską , dowolną promujących bezpieczeństwo  pieszego na drodze. Został przeprowadzony także konkurs wiedzy o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego, w którym wzięły udział drużyny składające się z uczniów klas 1-8. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany. Działania zostały przeprowadzone w ramach Konkursu Odblaskowa Szkoła. Obowiązkowym elementem stroju w tym dniu, były kamizelki odblaskowe i odblaski założone w widocznym miejscu. Mamy nadzieję, że świadomość bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym, będzie u naszych uczniów coraz większa.

                                                       Rafał Borowiecki – pedagog szkolny

                                                      Anna Mrózek-Kotarska – koordynator konkursu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content