ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

To polskie święto państwowe, obchodzone 14 kwietnia, poświęcone upamiętnieniu przyjętego przez Mieszka I chrztu Polski .

Dnia 22 lutego 2019 roku Sejm RP, ustanowił Święto Chrztu Polski przypadające na dzień 14 kwietnia, celem „upamiętnienia chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość́ decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę̨ tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność́ tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Święto ma stać́ się̨ okazją do refleksji nad odpowiedzialnością̨ za przyszłość́ polskiego narodu.

Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień́ narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Uroczysty chrzest Mieszka i jego najbliższego otoczenia odbył się w Gnieźnie w Wielkanoc 966 r. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Chrzest miał dla państwa polskiego doniosłe i wielostronne znaczenie. Dzięki przyjęciu chrztu Mieszko stał się równy innym władcom państw chrześcijańskich. Chrzest otworzył także dostęp do łacińskiej cywilizacji i kultury, którą duchowni przekazywali wraz z szerzeniem wiary.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami multimedialnymi, które zostały nagrodzone w konkursie na prezentację multimedialną – Chrzest Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content